Tavan Boyası

boya_tavan

Tanımı:Akrilik emülsiyon esaslı tavan boyası


Kullanım Alanı:Binaların iç cephelerinde tavan yüzeylerde kullanılır.


Uygulama:Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Hacimce %25 oranında su ilave edilerek karıştırılmalı ve fırça, rulo ve ya sprey tabancası ile 2 kat olarak sürülmelidir. Katlar arasında 2-3 saat kadar bekleme yapılmalıdır.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:Uygulama sıcaklığı +5 ile +35 C arasında olmalıdır.Uygulama yapılacak yer kuru ve temiz olmalıdır.
Teknik Bilgiler:Görünüm: Beyaz Yoğunluk: 1,85 g/cm3pH: 7.5 – 8.0İnceltici: Su ile %25 oranında.


Sarfiyat:Yüzey pürüzlüğüne ve emiciliğe bağlı olarak tek katta 1 kg ile 3-5 m2 alan boyanır.
Depolama: +5 C ile +35 C arasında güneş ışığından koruyarak orijinal ambalajında. saklanmalıdır.Kullanılmadığında ambalajın ağzı iyice kapatılmalıdır.Dondan korunmalıdır.


Ambalaj:3,5 Kg Kova10 Kg Kova17,5 Kg Kova


Uyarılar:Ürün tahriş edici olabilmesinden dolayı cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas edilmesi halinde bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde doktora başvurulmalıdır.