Hazır Sıva

tek_hazir_siva_makine

Tanımı:

Çimento esaslı hazır sıva harcıdır.

Kullanım Alanı:

Tüm yapıların iç ve dış yüzeylerinde, tuğla, bims, briket, brüt beton yüzeylerine uygulanır.

Uygulama:

Makine sıvası kullanılmadan önce yüzeye serpme uygulanmalı ve yüzey makine sıvasına uygun hale gelebilmesi için iyice kurutulmalıdır. 25 Kg lık Hazır sıva harcına 5-6 lt su ile topaklanma kalmayacak şekilde sıva makinesi yardımı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Sıva makinesi ile püskürtülerek uygulama yapılır. 2. Kat uygulamaya geçmeden ilk katın kuruması için birkaç gün beklenmelidir. Düzgün bir yüzey için mastar yapılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Uygulama sıcaklığı +5 ile +35 C arasında olmalıdır.

Kuvvetli rüzgar ve direkt güneş ışığında uygulama yapılmamalıdır.

Hazırlanan harç içerisine yabancı madde ilave edilmemelidir.

Uygulamadan sonra yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

Sarfiyat:

1 cm kalınlık için 12-13 Kg/m2 dir.

Depolama:

Uygun depolama şartlarında ve ambalajında 8 aydır.

Ambalaj:

25 Kg Kraft torba

Uyarılar:

Ürün çimento esaslı olmasından dolayı su ile reaksiyona girmesinde oluşabilecek tepkimeye karşı ve toz olarak solunmaya karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

hazrsva_uyghazrsva_uyg_2

ÖZELLİK

DEĞER

Basınç mukavemeti

? 6 N/mm2

Eğilme mukavemeti

? 2 N/mm2

Kuru yığın yoğunluğu

? 1800 Kg/m3

Basınç dayanımı

CS IV

Bağ dayanımı

? 0,08 N/mm2

Kılcal su emme

W0

Su buharı geçirgenlik kat sayısı

? 35 µ

Yangına tepki sınıfı

A1

 

* Yukarıdaki verilen değerler hava ve neme göre süre uzaması veya azalması gösterebilir.